Nieuw mailcertificaat

safeZoals iedereen inmiddels wel weet zijn wij altijd bezig om onze dienstverlening naar een hoger level te brengen. Zo hebben we in het afgelopen weekeinde de mailserver naar een nieuwere versie gebracht en ondergebracht op een andere server. Van deze verhuizing hebben de meeste gebruikers geen hinder ondervonden. Omdat alle werkzaamheden 's nachts zijn verricht is er geen enkel mailtje verloren gegaan en konden onze gebruikers de volgende vroeg al weer gewoon bij hun e-mail op de vertrouwde manier. Enkele domeinen waarvan wij zelf niet het beheer in handen hebben konden nog wel enkele uren niet bij hun e-mail, maar na een aanpassing in hun DNS was dit weer verholpen en werd de verwachte e-mail alsnog gewoon ontvangen.

Door al deze veranderingen was het tevens noodzakelijk om het beveiligingscertificaat van onze server te vernieuwen. Dit houdt in dat mensen die gebruik maken van webmail of e-mail op een mobiel apparaat dit nieuwe certificaat moeten installeren. Deze keer is het zeker een eenmalige aktie, want we hebben een certificaat aangemaakt dat 10 jaar lang geldig blijft. In principe kunnen we nu dus wel even vooruit.