Uitbreding van ons serverpark

serverparkDe optimalisatieslagen die wij de afgelopen periode hebben uitgevoerd bieden naar onze mening nog niet voldoende om onze klanten een service te bieden die aan onze eisen voldoet. Wij leggen de lat dusdanig hoog dat we hebben besloten om vandaag ons serverpark uit te gaan breiden. Hiermee kunnen de load die de website en de email van onze klanten met zich mee brengt verdelen over meerdere servers. Door deze actie kan het voorkomen dat voor de komende periode de snelheid van de websites niet optimaal is. Todat de nieuwe server volledig zijn ingericht vragen wij om uw begrip. Deze acties voeren wij uit om uw website naar een hoger niveau te brengen.