Technisch nieuws

Nieuwe emailfasciliteiten

We hebben onze mailservers weer eens van de nieuwste software voorzien. Hierdoor krijgt u de beschikking over kwalitatief betere mogelijkheden voor uw email.

Vooral gebruikers met een iPhone zullen blij zijn met deze wijzigingen. Zij kunnen nu veel beter synchroniseren met hun email. Ook beheerders van de domeinen krijgen veel meer mogelijkheden. Zo kunnen vanaf nu ook mailinglijsten worden aangemaakt en is het mogelijk om gedeelde bronnen (apparatuur, ruimtes) in te schakelen. Verder hebben de spam-filters en virusscanners heftige wijzigingen ondergaan om ervoor te zorgen dat uw email ook veel veiliger wordt. Ook worden nu eindelijk de browsers FireFox en Internet Explorer 8 op de juiste manier ondersteund.

DNS-Service

Omdat wij zelf geen registrar zijn zijn wij afhankelijk van een partner via wie we alle domeinregistraties laten lopen. We hebben dit nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit had altijd als nadeel dat uw domein op onze naam werd geregistreerd en dat wij in onze voorwaarden hebben bepaald dat het eigendom altijd bij u blijft. Nu hebben we hierin echter een grote doorbraak gemaakt. Wij kunnen nu domeinen registreren op uw eigen naam en toch voor het volledig beheer uit blijven voeren.

Momenteel werken we zelfs aan een oplosssing waarmee u ook zelf dat beheer kan uitvoeren en/of nieuwe domeinen kan aanvragen en bij ons kan onderbrengen. Voor deze toepassing is momenteel de testfase gestart.